Prof. Dr. Ahmet GÜNAY – Anaerobik Arıtma Sistemleri Proses Tasarımı

DERS NOTLARI

01_Prof Dr Ahmet GÜNAY CMS 4109 Anaerobik Arıtım Süreçleri GİRİŞ  (24.09.2018)

02_Prof Dr Ahmet GÜNAY CMS 4109 Anaerobik Arıtım Süreçleri SO4 ORP TERMODİNAMİK (07.10.2018)

03_Prof. Dr Ahmet GÜNAY CMS 4109 Anaerobik Arıtım Süreçleri NÜTRİENTLER

 

04_Prof Dr Ahmet GÜNAY CMS 4109 Anaerobik Arıtım Süreçleri BİYOGAZ (05.12.2020)
Anaerobik arıtma sistemlerinde biyogaz üretimi Biyogaz enerjisi Biyogaz komposizyonu Buswell eşitliği Kalorifik değer Üst ısıl değer Alt ısıl değer Dulong formülü Biyokimyasal metan potansiyeli enerjisi 

05_06 Prof Dr Ahmet GÜNAY CMS 4109 Anaerobik Arıtım Süreçleri BİYOKİMYASAL DÖNÜŞÜM  (15.10.2018)

Biyogaz üretimi Anaerobik biyokimyasal reaksiyon Biyokimyasal dönüşüm Biyokütle oluşumu Hücrelerin ampirik formülü

06_Prof. Dr Ahmet GÜNAY Anaerobik Arıtma Sis Proses Tas PROSES PARAMETRELERİ-İŞLETME

08_09 Prof Dr Ahmet GÜNAY CMS 4109 Anaerobik Arıtım Süreçleri UASB REAKTÖRLER (26.12.2018)
Yukarı akışlı çamur yataklı anaerobik (YAÇYA) reaktör Upflow anaerobic sludge blanket (UASB) reactor YAÇYA reaktör tasarımı Evsel atıksuların anaerobik arıtımı Endüstriyel atıksuların yukarı akışlı çamur yataklı anaerobik reaktörde arıtımı Yukarı akışlı çamur yataklı anaerobik reaktör tasarım örneği Savak formülü Savak hesabı 
Atıksuyun nütrient ihtiyacı Anaerobik proseslerde nütrient ihtiyacı Nütrient hesabı 

10_11 Prof Dr Ahmet GÜNAY CMS 4109 Anaerobik Arıtım Süreçleri ÇAMUR STABİLİZASYONUArıtma çamurlarının bertarafı Arıtma çamurlarının stabilizasyonu Anaerobik stabilizasyon Anaerobik çamur stabilizasyonu Anaerobik çürütücü tasarımı Aktif çamur sistemlerinde çamur oluşumu (30.01.2021)

12_Prof Dr Ahmet GÜNAY CMS 4109 Anaerobik Arıtım Süreçleri AKTİVASYON ENERJİSİ  (31.12.2018)

Anaerobik proseslerde aktivasyon enerjisi Anaerobik arıtmada sıcaklığın biyokimyasal reaksiyon hızına etkisi (Reaksiyon hızlarının sıcaklığa bağımlılığı) Sıcaklık düzeltme katsayısı Mutlak sıcaklık 

WordPress gururla sunar | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Yukarı ↑