Çevre Bilimleri A.B.D.

Prof. Dr. Burhanettin FARİZOĞLU
Ana Bilim Dalı Başkanı

bfarizoglu[at]balikesir.edu.tr

Uzmanlık Alanı: Arıtma Tesisi Tasarımı , Su ve atıksu arıtma , Temiz Üretim Teknolojileri

Prof. Dr. Ahmet GÜNAY

agunay[at]balikesir.edu.tr

 Ders Notları
Uzmanlık Alanı:  Su ve atıksu arıtma , Temiz Üretim Teknolojileri , Çevre Kimyası

Doç. Dr. Atilla MUTLU

amutlu[at]balikesir.edu.tr

Uzmanlık Alanı: Hava Kirliliği ve Kontrolü , Hava Kirliliği ve Gaz Arıtma

Doç. Dr. Üy. Elif ÖZMETİN

eozmetin[at]balikesir.edu.tr

Uzmanlık Alanı:  Su ve atıksu arıtma , Çevre Kimyası

Doç. Dr. Zürriye GÜNDÜZ

zyilmaz[at]balikesir.edu.tr

Uzmanlık Alanı:  Fiziksel Kimya , Kimyasal Kinetik , Termodinamik

Dr. Öğr. Üy. Simge SERTKAYA KÖYBAŞI

simgesertkaya[at]balikesir.edu.tr

Uzmanlık Alanı:  İklim Değişikliği, Yenilenebilir Enerji Kaynakları, Biyoteknoloji

Öğr. Gör. Hande YALÇIN

hyalcin[at]balikesir.edu.tr

Çevre Teknolojileri A.B.D.

Prof. Dr. Baybars Ali FİL 
Ana Bilim Dalı Başkanı

baybars[at]balikesir.edu.tr

Uzmanlık Alanı:  Su ve atıksu arıtma , Çevre Kimyası

Dr. Öğr. Üy. Süleyman UZUNER

suzuner[at]balikesir.edu.tr

Uzmanlık Alanı:  Su ve atıksu arıtma, Arıtma Tesisi Tasarımı, Yenilenebilir Enerji Kaynakları

Arş. Gör. Dr. Yeliz SÜZEN

yelizsuzen[at]balikesir.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Mustafa KORKMAZ

korkmazm[at]balikesir.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Elif ÇALGAN

eliftekin[at]balikesir.edu.tr