Mezun Durumunda Olan Öğrencilerin Staj Muafiyetleri ve Staj Yapacak Öğrencilerin Staj İşlemleri

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar yarıyılı ile sınırlı olmak üzere, Final ve Bütünleme sınavları sonrasında; tüm derslerini başarı ile tamamlayan ve Mezun durumunda olan öğrenciler, Bölüm Staj Komisyonu Başkanlıklarına talep etmeleri halinde 2020 Bahar Dönemi COVID-19 salgını nedeniyle staj çalışmalarından MUAF tutulmalarına; Oy birliğiyle karar verildi. Ek de verilen dilekçe ıslak imza ile imzalanıp fotoğrafı çekilerek ilgili staj komisyonu başkanı   Öğr. Gör. Dr. Ayla GÜNGÖR’ e e-mail atılması gerekmektedir.

Ayrıca öğrencilerimiz güncel duyurular için Baun Mühendislik Fakültesi Duyurular kısmını da takip etmelidirler.

e-mail: ayla@balikesir.edu.tr

Comments are closed.

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑