Diğer Üniversitelerden Ders Alacak Öğrenciler İçin Dilekçe ve Onay İşlemi

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının ilgili yazısı çerçevesinde hazırlanan Üniversitemiz Yaz Okulu Uygulama İlkelerine göre,

-Öğrencilerimizin ders alacağı başka üniversitelerin bölüm ve programla taban puanları Üniversitemizin aynı bölüm/programlarının taban puanına eşit veya yüksek ise öğrencilerimizin diğer üniversitelerden ders almak için bölümlerine dilekçe ile bilgi vermesi yeterlidir.

-Ders alınacak Üniversitelerin ilgili bölümlerinin/programlarının taban puanları Üniversitemizin ilgili bölümlerinin/programlarının taban puanlarından düşük ise öğrencilerimizin diğer üniversitelerden almak istedikleri dersleri içerik ve kredi uygunluğu bakımından bölümlerine onaylatmaları gerekir.

Öğrencilerimizin ekteki dilekçeyi doldurup tarayıp eliftekin@balikesir.edu.tr mail adresine göndermeleri gerekmektedir. İçerik ve kredi uygunluğu onayı almak isteyen öğrenciler, almak istedikleri dersin içerik ve kredi bilgisini tarayıp bu adrese gönderecekler; Bölüm Başkanlığı, bu içerikleri ve krediyi uygun bulursa, “uygundur”; uygun bulmazsa “uygun değildir” şeklinde gelen e-postaya cevap verecektir.

Comments are closed.

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑