Çevre Analiz Laboratuvarı-I Deney Tarihlerinde Güncelleme

Daha önce ilan edilen deney tarihlerinde güncellemeler olmuştur.

  • 18.12.2020 Klorür Tayini – Arş. Gör. Elif ÇALGAN
  • 25.12.2020 Kromotografik Ölçüm-Dr. Öğr. Üyesi Zürriye GÜNDÜZ
  • 08.01.2021 Sulardaki Kirleticilerin Spektrofotometrik Analizi – Arş. Gör. Mustafa KORKMAZ
  • 15.01.2021 Kompozit Su Numune Alma – Öğr. Gör. Dr. Ayla GÜNGÖR

Comments are closed.

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑