Azami süreler II. Ek sınav programı

8 Eylül 2022 Saat: 10:00 Çevre Mühendisliğinde Biyo. Prosesler Sınıf: K8111

8 Eylül 2022 Saat: 10:00 Atıksuların Arıtımı K8111

8 Eylül 2022 Saat: 12:00 Çevre Müh. Kimyasal Prosesler Sınıf: K8111

8 Eylül 2022 Saat: 14:00 İçme Sularının Arıtımı Sınıf: K8111

9 Eylül 2022 Saat: 10:00 Paket Arıtma Sistemi Tasarımı Sınıf: K8111

Başarılar..

Comments are closed.

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑