Çevre Bilimleri A.B.D.

Prof. Dr. Ahmet GÜNAY
Ana Bilim Dalı Başkanı

agunay[at]balikesir.edu.tr

 Ders Notları
Uzmanlık Alanı:  Su ve atıksu arıtma ,                                                                  Temiz Üretim Teknolojileri , Çevre   Kimyası

Prof. Dr. Burhanettin FARİZOĞLU

bfarizoglu[at]balikesir.edu.tr

Uzmanlık Alanı: Arıtma Tesisi Tasarımı , Su ve atıksu arıtma , Temiz Üretim Teknolojileri

Dr. Öğr. Üy. Elif ÖZMETİN

eozmetin[at]balikesir.edu.tr

Uzmanlık Alanı:  Su ve atıksu arıtma , Çevre Kimyası

Dr. Öğr. Üy. Zürriye GÜNDÜZ

zyilmaz[at]balikesir.edu.tr

Uzmanlık Alanı:  Fiziksel Kimya , Kimyasal Kinetik , Termodinamik

Arş. Gör. Süleyman UZUNER

suzuner[at]balikesir.edu.tr

Arş. Gör. Simge SERTKAYA

simgesertkaya[at]balikesir.edu.tr

 

Öğr. Gör. Dr. Ayla GÜNGÖR

ayla[at]balikesir.edu.tr

Öğr. Gör. Hande YALÇIN

hyalcin[at]balikesir.edu.tr

Çevre Teknolojileri A.B.D.

Doç. Dr. Baybars Ali FİL 
Ana Bilim Dalı Başkanı

baybars[at]balikesir.edu.tr

Uzmanlık Alanı:  Su ve atıksu arıtma , Çevre Kimyası

Dr. Öğr. Üy. Atilla MUTLU

amutlu[at]balikesir.edu.tr

Uzmanlık Alanı: Hava Kirliliği ve Kontrolü , Hava Kirliliği ve Gaz Arıtma

Arş. Gör. Mustafa KORKMAZ

korkmazm[at]balikesir.edu.tr

Arş. Gör. Yeliz SÜZEN

yelizsuzen[at]balikesir.edu.tr

Arş. Gör. Elif ÇALGAN

eliftekin[at]balikesir.edu.tr